ACOBLAT
Electro-Mecànic
CONEIX COM TREBALLEM 
Experiència en l' acoblament, posada en marxa d' equips, verificació i personalització d' equips electromecànics.
 

Com a pas següent al procés mecànic se li incorpora l'acoblat electromecànic lliurant l'equip "Clau en mà".
Es disposa de la infraestructura logística d' emmagatzematge de components.

Cadena de muntatge integrant els components electromecànics en cadena (punt 0), fins al final de cadena (Producte
acabat), realitzant-se el checking de qualitat al llarg del procés.

El nostre Procés d'Industrialització
Muntatge
Muntatge Electromecànic en cadena
Posada en Marxa
Posada en funcionament i verificació d' equips Electromecànics
Embalatge
Embalatge segons destinació