Política de privacitat

Manipulats i Acabats Metalicos SL – CIF B58429820

C/ Molí, s/n Nau 2Polígon Industrial Martorelles, 08107, MARTORELLES (Barcelona)
mam@mam.es – Tel. 937192560 – http://www.mam.es/

FINALITATS

CONTACTE PAGINA WEB CONTACTE PAGINA WEB
FACTURACIÓ A CLIENTS FACTURACIÓ A CLIENTS
RECEPCIÓ DE CURRICULUMS Selecció de personal
TRAMITACIÓ DE PRESSUPOSTOS TRAMITACIÓ DE PRESSUPOSTOS

LEGITIMACIÓ

CONTACTE PAGINA WEB: Consentiment explícit de l'interessat ; Interès legítim del Responsable
del Tractament o de tercers
FACTURACIÓ A CLIENTS: Existència d' una relació contractual amb l' interessat mitjançant
contracte o precontracte ; Interès legítim del Responsable del Tractament o de tercers
RECEPCIÓ DE CURRICULUMS: Consentiment explícit de l'interessat ; Interès legítim del
Responsable del Tractament o de tercers
TRAMITACIÓ DE PRESSUPOSTOS: Interès legítim del Responsable del Tractament o de tercers

CONSERVACIÓ

CONTACTE PAGINA WEB : Mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat
FACTURACIÓ A CLIENTS : Mentre es mantingui la relació mercantil
RECEPCIÓ DE CURRICULUMS : Mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat
TRAMITACIÓ DE PRESSUPOSTOS : Mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat

DESTINATARIS

No cedim les seves dades a tercers

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No realitzem transferències internacionals de les seves dades

PROCEDÈNCIA

CONTACTE PAGINA WEB
POTENCIALS CLIENTS: El mateix interessat o el seu representant legal
FACTURACIÓ A CLIENTS
CLIENTS: El mateix interessat o el seu representant legal
RECEPCIÓ DE CURRICULUMS
POTENCIALS TREBALLADORS: El mateix interessat o el seu representant legal
TRAMITACIÓ DE PRESSUPOSTOS
CLIENTS: El mateix interessat o el seu representant legal
POTENCIALS CLIENTS: El mateix interessat o el seu representant legal

DRETS

Vostè té dret accedir a les seves dades, rectificar-les, suprimir-les, limitar o oposar-se a la seva
tractament, a la seva portabilitat, a retirar el seu consentiment i a presentar reclamacions davant la
Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades). Més informació a la nostra
«Política de Privacitat i Protecció de Dades».

DETALLS DE LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- INFORMACIÓ GENERAL

La present «Política de Privacitat i Protecció de Dades» té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida
i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat o grup corporatiu per vetllar pels drets fonamentals,
el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la Protecció de Dades personals segons la
Unió Europea i l' Estat Membre espanyol.
De conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la seva autorització i consentiment per a la recollida i el tractament
de les seves dades personals, per la qual cosa a continuació, li indiquem tots els detalls del seu interès respecte a com realitzem aquests
processos, amb quines finalitats, que altres entitats podrien tenir accés a les seves dades i quins són els seus drets.
Per tot l' exposat, un cop revisada i llegida la nostra Política de Protecció de Dades, és imprescindible que l' accepti en prova
de la seva conformitat i consentiment.

2.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan
administratiu, que només o conjuntament amb altres determini els fins i mitjans del tractament de dades personals; en cas de
que els fins i mitjans del tractament estiguin determinats pel Dret de la Unió Europea o de l' Estat Membre espanyol.
En aquest cas, les nostres dades identificatives com a Responsable del Tractament són les següents:
Manipulats i Acabats Metalicos SL – CIF B58429820

Com pot contactar amb nosaltres?
Domicili de les nostres oficines:
C/ Molí, s/n Nau 2Polígon Industrial Martorelles, 08107, MARTORELLES (Barcelona) Espanya
Email: mam@mam.es – Telèfon: 937192560
Domicili postal:
C/ Molí, s/n Nau 2Polígon Industrial Martorelles, 08107, MARTORELLES (Barcelona) Espanya

3.- MESURES DE SEGURETAT

Què fem per garantir la privacitat de les seves dades?
La nostra entitat o grup corporatiu adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat i la
privacitat de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l' estat de la tecnologia,
la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.
Entre d' altres, destaquen les mesures següents:
Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
Restaurar la disponibilitat i l' accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d' incident físic o tècnic.
Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l' eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir
seguretat del tractament.
Seudonimitzar i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles.

4.- FINALITAT DEL TRACTAMENT

Per a què volem tractar les seves dades?
Necessitem la seva autorització i consentiment per recaptar i tractar les seves dades personals, per la qual cosa a continuació li detallem
usos i finalitats previstes.
CONTACTE PAGINA WEB CONTACTE PAGINA WEB
FACTURACIÓ A CLIENTS FACTURACIÓ A CLIENTS
RECEPCIÓ DE CURRICULUMS Selecció de personal
TRAMITACIÓ DE PRESSUPOSTOS TRAMITACIÓ DE PRESSUPOSTOS
Durant quant temps conservem les seves dades?
Utilitzem les seves dades durant el temps estrictament necessari per complir les finalitats indicades anteriorment.
Llevat que existeixi una obligació o requeriment legal, els terminis de conservació previstos són:
CONTACTE PAGINA WEB : Mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat
FACTURACIÓ A CLIENTS : Mentre es mantingui la relació mercantil
RECEPCIÓ DE CURRICULUMS : Mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat
TRAMITACIÓ DE PRESSUPOSTOS : Mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat

5.-LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Per què tractem les seves dades?
La recollida i el tractament de les seves dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:

CONTACTE PAGINA WEB: Consentiment explícit de l'interessat ; Interès legítim del Responsable del Tractament o de tercers
FACTURACIÓ A CLIENTS: Existència d'una relació contractual amb l'interessat mitjançant contracte o precontracte ; Interès legítim del Responsable del Tractament o de tercers
RECEPCIÓ DE CURRICULUMS: Consentiment explícit de l'interessat ; Interès legítim del Responsable del Tractament o de tercers
TRAMITACIÓ DE PRESSUPOSTOS: Interès legítim del Responsable del Tractament o de tercers

6.-DESTINATARIS DE LES SEVES DADES

A qui cedim les seves dades dins de la Unió Europea?
No realitzem cessions de les seves dades a terceres persones ni entitats, llevat d'obligació legal.
¿Realitzem Transferències Internacionals de les seves dades fora de la Unió Europea?
No realitzem transferències internacionals de les seves dades

7.-PROCEDÈNCIA I TIPUS DE DADES TRACTADES

D'on hem obtingut les seves dades?
CONTACTE PAGINA WEB
POTENCIALS CLIENTS: El mateix interessat o el seu representant legal
FACTURACIÓ A CLIENTS CLIENTS: El mateix interessat o el seu representant legal
RECEPCIÓ DE CURRICULUMS POTENCIALS TREBALLADORS: El mateix interessat o el seu representant legal
TRAMITACIÓ DE PRESSUPOSTOS CLIENTS: El mateix interessat o el seu representant legal
POTENCIALS CLIENTS: El mateix interessat o el seu representant legal

Quins tipus de dades seves hem recaptat i tractem?
CONTACTE PAGINA WEB POTENCIALS CLIENTS
Dades identicatives (Direcció electrònica; Nom i Cognoms; Telèfon; Adreça postal)
FACTURACIÓ A CLIENTS
CLIENTS
Dades identicatives (Direcció electrònica; Adreça postal; Signatura manuscrita; NIF / NIE / Passaport; Nom i Cognoms; Telèfon)
Econòmics, nanciers i d'assegurances (Dades bancàries)

RECEPCIÓ DE CURRICULUMS POTENCIALS TREBALLADORS
Dades identicatives (Direcció electrònica; Telèfon; Adreça postal; Signatura manuscrita; Imatge; NIF / NIE / Passaport; Nom i Cognoms)
Acadèmic i professionals (Titulacions; Currículum Vitae; Historial de l' estudiant)
Característiques personals (Data de naixement)
Detalls d'ocupació (Llocs de treball; Historial del treballador; Professió)

TRAMITACIÓ DE PRESSUPOSTOS
CLIENTS
Dades identicatives (Direcció electrònica; Adreça postal; NIF / NIE / Passaport; Nom i Cognoms)
POTENCIALS CLIENTS
Dades identicatives (Direcció electrònica; Adreça postal; Nom i Cognoms; Telèfon)

8.-DRETS DELS INTERESSATS

Quins són els drets que l'emparen?

La normativa vigent de protecció de dades l' empara en una sèrie de drets en relació a l' ús que li donem a les seves dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.

A continuació, li indiquem quins són els drets que li assisteixen:
Sol·licitar l'ACCÉS a les seves dades personals
Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les seves dades
Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les seves dades (dret a l'«oblit»)
LIMITAR o OPOSAR-SE a l' ús que li donem a les seves dades
Dret a la PORTABILITAT de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
Dret a RETIRAR el seu consentiment en qualsevol moment
Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant l' Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

Com pot exercir els seus drets en relació a les seves dades?
Per a l' exercici dels seus drets d' accés, recticació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la manera següent:
CONTACTE PAGINA WEB
Responsable: Manipulados y Acabats Metalicos SL
Adreça: C/ Molí, s/n Nau 2Polígon Industrial Martorelles, 08107, MARTORELLES (Barcelona) Espanya
Telèfon: 937192560
E-mail: mam@mam.es
Manipulats i Acabats Metalicos SL
Pàgina web: http://www.mam.es/

FACTURACIÓ A CLIENTS
Responsable: Manipulados y Acabats Metalicos SL
Adreça: C/ Molí, s/n Nau 2Polígon Industrial Martorelles, 08107, MARTORELLES (Barcelona) Espanya
Telèfon: 937192560
E-mail: mam@mam.es
Pàgina web: http://www.mam.es/

RECEPCIÓ DE CURRICULUMS
Responsable: Manipulados y Acabats Metalicos SL
Adreça: C/ Molí, s/n Nau 2Polígon Industrial Martorelles, 08107, MARTORELLES (Barcelona) Espanya
Telèfon: 937192560
E-mail: mam@mam.es
Pàgina web: http://www.mam.es/

TRAMITACIÓ DE PRESSUPOSTOS
Responsable: Manipulados y Acabats Metalicos SL
Adreça: C/ Molí, s/n Nau 2Polígon Industrial Martorelles, 08107, MARTORELLES (Barcelona) Espanya
Telèfon: 937192560
E-mail: mam@mam.es
Pàgina web: http://www.mam.es/

Com pot presentar una reclamació?
A més dels drets que li assisteixen, si creu que les seves dades no s'estan recaptant o tractant conforme a la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant l'Autoritat de Control, les dades de contacte de la qual indiquem a continuació:
Agència Espanyola de Protecció de Dades C/. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), Espanya
Email: info@aepd.es -Telèfon: 912663517
Web: https://www.aepd.es

9.-CONSENTIMENT I ACCEPTACIÓ

L'acceptació del present document indica que vostè entén, accepta totes les clàusules de la nostra política de privacitat pel que autoritza la recollida i el tractament de les seves dades personals en aquests termes. Aquesta acceptació es realitza mitjançant l'activació de la casella de vericació de «Lectura i Acceptació» de la nostra Política de Privacitat.