FABRICACIÓ PECES I ARMARIS METÀL·LICS

Fabricació de peces i armaris metàl·lics, tall laser, punxonat, plegament, inserció de perns, soldadura manual i robotitzada, poliment, acabats superficials.