SECTOR FERROVIARI

Aportem Disseny, Fabricació i Muntatge Electrònic «Clau en mà». La robotització i l'avançada tecnologia de què disposem, ens permet la fabricació de diferents components per al sector Ferroviari amb materials com l'acer inoxidable o l'alumini.


Producte Ferrocarrill

Producte Ferrocarrill