DESENVOLUPAMENT DE CULTIUS

Posada en marxa d' un projecte de 5 anys per al desenvolupament de 5 Hectàrees de conreus d' hortalisses i vegetals en zona d' abundant aigua amb l' objectiu de formar en el coneixement de treballar la terra afí de recollir i disposar d' una alimentació més variada i que a dia d' avui no tenen.

Fotos del Projecte