CONSTRUCCIÓ DE PONTS

S'ha construït un pont que comunica els aldees amb el punt d'hospital que en època de pluges torrenteres i en situacions extremes impossibilitava que les persones malaltes poguessin ser assistides a l'hospital.

Fotos del Projecte